Opinnollistamalla kohti omaa tavoitetta

Kuvataiteilijan koulutuksen saanut Ida Sokka aloitti elokuussa työkokeilun Wärjäämön avustavana ohjaajana. Idan tehtävänä on toimia Wärjäämön erilaisissa ryhmissä ja projekteissa apuohjaajana sekä harjoitella ohjaustyötä monipuolisesti. Hänelle löytyi sopivasti myös oma videoprojekti. Sen myötä hän pääsee tutustumaan kehitysvammaisten avopalveluiden kokonaisuuteen.

Ida kertoo olevansa hyvin tyytyväinen työhönsä.

– Olen jo pitkään halunnut yhdistää taiteellista osaamistani jonkinlaiseen ryhmänohjaukseen. Otin yhteyttä Tampereen työllisyyspalveluihin täysin avoimin mielin, ajatuksena päästä kokeilemaan miltä tämän tyyppinen työ tuntuisi. Wärjäämöllä taide ja ohjaustyö kohtaavat luontevasti ja merkityksellisesti.

Idan tavoitteena on lähihoitajan ammatti. Nyt käynnissä olevan työkokeilun aikana Idan eteneminen kohti tavoitetta tapahtuu opinnollistamalla. Ensin hän suorittaa näytön yhdestä tutkinnon osasta. Työkokeilun päätyttyä hän voi suorittaa työllisyys- ja kasvupalveluiden maksamalla palkkatukijaksolla 1–2 tutkinnon osaa lisää oppisopimuskoulutuksena. Tutkinnon voi mahdollisesti saattaa loppuun omaehtoisena opiskeluna.

Opinnollistamisen avulla työllisyys- ja kasvupalvelut auttaa asiakkaita eteenpäin tehokkaammin, kun jaksoihin lisätään koulutusta. Työtehtäviä verrataan tutkinnon osiin ja osia voi suorittaa näytön avulla. Oppilaitoksen kanssa sovitaan näytön suorittamisesta.

Tie tutkintoon voi koostua monista eri palasista asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Eteneminen suunnitellaan työllisyys- ja kasvupalvelujen OMA-valmentajan kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat toisen asteen koulutusta järjestävät oppilaitokset. Näytön Idalle järjesti Kankaanpään opisto. Oppisopimuskumppanina on Tredu.

– Parhaimmillaan työkokeilijat myös tuovat työyhteisöihin monipuolista osaamista. Kun yhdessä pohditaan tavoitteita ja etenemistä, on mahdollista syntyä tällaisia win-win -tilanteita, joissa kaikki tuntuvat olevan voittajia, pohtii johtava ohjaaja Sanna Piitulainen Wärjäämöstä. Hän myös kiittää työllisyys- ja kasvupalveluja hyvästä yhteistyöstä.

Wärjäämö on Tampereen kaupungin kehitysvammaisten avopalveluihin kuuluvaa päivätoimintaa, missä kehitysvammaiset aikuiset työskentelevät taiteen parissa. Wärjäämössä on mahdollista kokeilla monia erilaisia taidemuotoja ja näin ilmaista itseään. www.tampere.fi/warjaamo