Seuraava askel?

Missä asioissa tarvitsisit tukea?
katso vaihtoehdot alta.

 • Tavoitteena uusi ura
 • Oman osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen
 • Tutkinnon tai osatutkinnon suorittaminen
 • Työelämätiedot ja -taidot
 • Kevytyrittäjyys ja muut uudet työn tekemisen tavat 
 • Työllistymistä edistävät taloudelliset tukimuodot 
 • Vinkkejä ja tukea työnhakuun
 • Työnhakutaitojen parantaminen
 • Uudet uramahdollisuudet
 • Eri toimialojen ja ammattien tuntemus
 • Tilaisuuksia työnantajien kohtaamiseen 
 • Avoimet ja piilotyöpaikat
 • Erilaiset työllistymisen keinot 
 • Yritteliäisyyden tuki 
 • Työmahdollisuuksien löytäminen yrityskoordinaattoreiden avulla 
 • Matalan kynnyksen kohtaamispaikat työnhakijoille ja työnantajille
 • Keinoja oman suunnan löytämiseksi
 • Terveyden, työkyvyn ja/tai hyvinvoinnin tukeminen
 • Elämäntilanteen selvittäminen
 • Elämänhallinnan parantaminen
 
 • Tukea rekrytointiprosessissa ja ehdokasesittelyjä
 • Opastusta taloudellisten tukien hakemiseen
 • Räätälöityjä osaajia yritysten tarpeisiin
 • Tilaisuuksia ammattilaisten ja uusien kykyjen kohtaamiseen