Tilastot

DIGIPALVELUIDEN KÄYTTÖ

ASIAKASKÄYNNIT

Asiakaskäynnit työllisyyspalveluissa

  • Taulukossa näkyy työllisyyspalveluiden asiakasajanvarausjärjestelmän (AVPH) kautta annetut varausoikeudet ja asiakaskäynnit / kk.
  • Asiakasmäärätavoiteessa mukana kausivaihteluun perustuva arvio.

KOMPASSIT

Asiakastarpeen arviointi Kompassilla

  • Taulukossa näkyy tehtyjen Kompassien määrät kuukausittain.
  • Datassa eriteltynä OMA-valmentajien sekä palveluntuottajien ja asiakkaiden itsensä tekemät Kompassit sekä palveluntuottajien ja asiakkaiden suhteellinen (esitetty %-lukuna) osuus kaikista tehdyistä kompasseista. 
  • Tavoitteessa otettu huomioon arvioitu kausivaihtelu.

OSAAMISKORTIT

Asiakkaiden tekemien osaamisbottien määrä

  • Osaamisbotin kautta tehtyjen osaamiskorttien kokonaismäärä kuukausittain.
  • Tavoitteessa otettu huomioon arvioitu kausivaihtelu.

TAPAHTUMAT

Ilmoittautumiset tapahtumiin

  • Tiedot kerätty työllisyyspalveluiden ilmoittautumisjärjestelmän kautta tulleista ilmoittautumisista avoimeen toimintaan.