Tilastot

Työnvälitystilastot

Työmarkkinatuen kuntaosuudet

Työmarkkinatuen kuntaosuudet Tampereella. Saajien lukumäärä, maksetut etuudet, korvatut päivät ja kunnan maksama osuus euroina.

Työvoimatutkimuksen tilastot

Kausitasoitetut aikasarjat sekä kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitetut trendit.

Työttömät eri ryhmissä

Työttömät yhteensä, alle 25-v. työttömät, yli 50-v. työttömät sekä pitkäaikaistyöttömät. Kuvaajassa mukana myös avoimet työpaikat.

Palveluissa olevat

Kokeilussa, työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa tai muissa palveluissa

Työttömyys sukupuolen mukaan

Työttömyys sukupuolen mukaan.

Lomautettu & kassan jäsenet

Lomaututetut työntekijät ja työttömyyskassan jäsenyys.

Työttömyyden kesto

Työttömyyden keskimääräinen kesto viikkoina.